De werkpoli is een gezamenlijk initiatief van het Slotervaartziekenhuis en Arbobutler BV.

De strikte scheiding tussen curatieve zorg en de begeleiding bij ziekteverzuim maakt dat er een vertragende werking is in zowel herstel als in re-integratie naar werk. De wetenschappelijke literatuur toont aan dat juist participatie in het arbeidsproces bijdraagt aan een versneld herstel. De Werkpoli slaat een brug tussen curatieve zorg en arbodienstverlening.

U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en: 

 • werkzaam bij een bedrijf
 • werkzoekende met of zonder uitkering (WW, WWB, NUG)
 • zelfstandige of ZZP-er
 • werkzaam bij het Slotervaartziekenhuis

 De werkpoli biedt u adviezen over uw gezondheidsproblemen in relatie tot uw (toekomstige) werk. 

Uw werkgever krijgt van de Werkpoli concrete adviezen met betrekking tot werkplekaanpassingen of passende alternatieve werkzaamheden.

 De werkpoli levert de volgende diensten:

 • medische probleemanalyse
 • verwijzing naar medisch specialist (in Slotervaartziekenhuis of ander ziekenhuis)
 • arbeidskundige probleemanalyse
 • medisch/arbeidskundig werkadvies
 • arbeidskundige begeleiding (kortdurende coachingstrajecten)
 • verwijzing naar re-integratiespecialisten
 • verwijzing naar arbodienst (werkgever), UWV, Gemeente.

 

Werkpoli Amsterdam
Louwesweg 6 
1066 EC Amsterdam
020-5124242
info@werkpoli.nl